Studio Fotografického Vidění HOME iDílna Tvůrčí Fotografie

*** První privátní výhradně internetové studio (škola) fotografického vidění,
založené v roce 2006, fotodesignerem Jardou Prizmatikem Hruškou z Hradce Králové.

* Výběrové, EXTERNÍ KURZY semestrálního typu v praktických, roku 2014 nově otevřených internetových Dílnách Tvůrčí Fotografie

* Filozofie iDTF je založena především na pomoci rozvíjení talentu a směřování fotografické tvorby účastníka

* iDTF je určena skutečným zájemcům o odbornou podporu při svém fotografickém rozvoji

* iDTF není primárně určena úplným začátečníkům. VÝJIMKOU je NOVÁ iDílna "Základy Fotografie", která je určena pro všechny, bez rozdílu a bez výběrového řízení! (nultý semestr)

* iDTF = fotografování na základě zadaných úkolů

* Každý účastník je veden individuálně, zkušeným, vysokoškolsky vzdělaným lektorem (rozbor, hodnocení, doporučení)

* Přijatý uchazeč se stává řádným účastníkem zvolené iDílny Tvůrčí Fotografie SFV po zaplacení účastnického poplatku 4900,-Kč nebo 185,-Euro

* V nabídce SFV jsou tyto iDílny Tvůrčí Fotografie (jedna iDTF trvá 4 týdny):

iDTF - základy fotografie - zkráceně "0" NEW !

iDTF - volná tvůrčí fotografie - zkráceně "I"

iDTF - dokument - zkráceně "II"

iDTF - zátiší - zkráceně "III"

iDTF - krajina - zkráceně "IV"

iDTF - portrét - zkráceně "V"

iDTF - fotografika - zkráceně "VI"

* Každý úspěšný absolvent jednotlivé iDTF obdrží Absolventský list - Certifikát iDTF SFV

* Absolvování iDTF "II" až "V" = Absolutorium - Certifikát Studia Fotografického Vidění - SFV

*** Osnovy iDTF SFV:

* Studio má šest iDílen Tvůrčí Fotografie + NOVĚ nultý semestr "základy fotografie".
Všechny volitelné. Při nezvolení si konkrétní iDTF, absolvuje účastník automaticky iDTF "I"

* Zahájení vybrané iDTF, první pondělí následujícího měsíce po přijetí

* U všech iDTF jsou osnovy podobné, pouze se liší náplní zadání. Splnění všech zápočtů = úspěšný absolvent

* Každý úkol se skládá z pěti fotografií. Závěrečná práce obsahuje tři fotografie + krátkou textovou obhajobu

* Zápočty se zapisují do tzv. Indexu. Každý účastník dostává indexové číslo - login přístupu na svou web stránku s Indexem

* Úkoly se plní v týdenním cyklu - pondělí / sobota. Časový limit na splnění jednoho úkolu je tedy 5 až 6 dnů !

* Pokud účastník neudělá zápočet, má možnost reparátu do termínu následujícího úkolu

* Všechny zápočty musí být splněny do termínu závěrečné práce.

*** Harmonogram iDTF (lektor "L", účastník/student "S"):

- veškerá komunikace, korespondence výhradně e-mailem -

0/1 Pondělí: "L" odesílá rozpis úkolů zvolené iDTF + zadání 1. úkolu

/1 Sobota: "S" odesílá zpracovaný 1. úkol

1/2 Pondělí: "L" odesílá rozbor a hodnocení 1. úkolu (zápočet), zadání 2. úkolu

/2 Sobota: "S" odesílá zpracovaný 2. úkol

2/3 Pondělí: "L" odesílá rozbor a hodnocení 2. úkolu (zápočet), zadání 3. úkolu

/3 Sobota: "S" odesílá zpracovaný 3. úkol

3/4 Pondělí: "L" odesílá rozbor a hodnocení 3. úkolu (zápočet), zadání záv. práce

/4 Sobota: "S" odesílá závěrečnou práci

4/0 Pondělí: "L" odesílá rozbor a hodnocení závěrečné práce - zápočet

Výjimečně lze práci odevzdat až v neděli do 12:oo hod.

* Úspěšným zápočtem 4/0 závěrečné práce se stává z účastníka absolvent iDTF SFV, který obdrží Absolventský list - Certifikát iDTF SFV

 

BcA. Jarda Hruška, ved. lektor

e-mail copyright ©SFV

 

 

created in the PRIZMA studio