Studio Fotografického Vidění HOME iDílna Tvůrčí Fotografie

*** iDTF - tvorba fotografiky

* Jde o nové dopňkové experimentální studium pro ty, kterým nestačí čistá fotografie pro vyjádření svých pocitů.
Samozřejmě, musí již znát a umět práci s DSLR, ale také základy práce s grafickými programy, nejlépe s Adobe Photoshopem.
Tady je třeba znát pravidla kompozice obrazu více, než v ostatních volitelných iDílnách! Už jenom z toho důvodu, abychom věděli, co porušujeme
a pak záměrně vytváříme nové souvislosti... (ilustrační foto)

BcA. Jarda Hruška, ved. lektor

e-mail copyright ©SFV

 

 

created in the PRIZMA studio